Od dnia 24.04.2024 Prom na rzece Noteć,
wznawia kursowanie w okresie letnim.

www.Walkowice.pl

Bociani obóz 2012

    Przyrodnicy z Nadnoteckiego Koła Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” zaobrączkowali około 80 młodych bocianów białych z gniazd położonych w nadnoteckich miejscowościach. W pracach, oprócz członków Koła, uczestniczyli także wolontariusze z województwa wielkopolskiego.

54

   Prace wolontariuszy, pod czujnym okiem obrączkarzy, przeprowadzone zostały w miejscowościach położonych głównie na obszarze Natura 2000 „Nadnoteckie Łęgi”, m.in. w Romanowie Górnym i Dolnym, Walkowicach, Ługach Ujskich i Wieleniu. Zaobrączkowane zostały młode ptaki z gniazd umiejscowionych na dachach budynków gospodarczych, drzewach, kominach i specjalnie ustawionych słupach. Dzięki podnośnikowi koszowemu, dostęp do gniazd nie stanowił żadnego problemu. Młode bociany były transportowane na ziemię, tam mierzone i obrączkowane. Następnie szybko wracały do swojego gniazda. Akcja została przeprowadzona przez Nadnoteckie Koło już po raz drugi. W ubiegłym roku przyrodnicy oznakowali również ok. 80 bocianów.

    Obrączkując bociany, możemy się dowiedzieć wiele cennych informacji o ich życiu. Ptasia obrączka posiada indywidualny numer, który można odczytać przez lornetkę lub lunetę. Takie stwierdzenie dostarcza wiadomości np. o wieku bociana, trasie wędrówki czy miejscu osiedlenia się.  Dzięki temu można lepiej poznać gatunek, a w efekcie jeszcze lepiej go chronić.

   Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców doliny. Przyrodnicy chętnie opowiadali o tych ptakach, rozdawali ulotki, pocztówki i plakaty z bocianem białym i ptakami „Nadnoteckich Łęgów”. Po powrocie do bazy – świetlicy wiejskiej w Walkowicach (gm. Czarnków) wolontariusze wysłuchali prelekcje i obejrzeli filmy o tematyce przyrodniczej. W nocy obrączkowali derkacze i poszukiwali sów w okolicznych lasach. Nie małą atrakcją były obserwacje lęgowych szablodziobów, a nastepnie zaobrączkowanie jednego z młodych ptaków tego niezwykle rzadkiego gatunku. Obóz można więc uznać za bardzo udany!

MG

Działania prowadzone są w ramach projektu „Ochrona bociana białego nad Notecią” realizowanego przez Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra” od 2010r.

Sponsorami obozu w 2012 roku byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Nadnotecki Bank Spółdzielczy, CREX – usługi przyrodnicze Marek Maluśkiewicz oraz JAWOR – Marcin Krzyżański.
Artkuł pochodzi z strony: www.przyroda.most.org.pldolina noteci


Obóz bociani 2012 (fot. Matys, Hania, Damian, Marek, Paweł T. i Paweł W.)

Archiwalne zdjęcia