Od dnia 1 grudnia przeprawa promowa na rzece Noteć w Walkowicach
w Walkowicach zostaje wyłączona na czas zimowy.

www.Walkowice.pl

Powstańcom Wielkopolskim - 94 rocznica

„ KTO NIE SZANUJE I NIE CENI SWOJEJ PRZESZŁOŚCI,
TEN NIE JEST GODZIEN SZACUNKU TERAŹNIEJSZOŚCI
 ANI NIE MA PRAWA DO PRZYSZŁOŚCI … ”
 
                                                                              Józef Piłsudski

zdjęcie 11
     Dnia 13.02.2013 roku w Walkowicach obchodzono 94. rocznicę Powstania Wielkopolskiego .

O godzinie 12.00 przy pomniku Powstańców Wielkopolskich przybyłych gości i delegacje przywitała Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. 67 Pułku Piechoty w Romanowie Dolnym- pani Róża Wesołek. Następnie wprowadzono sztandar tutejszej szkoły. Uczniowie pod opieką pani dyrektor przygotowali pokaz słowno- muzyczny. Przybyli goście uhonorowali młodzież za występ gromkimi brawami. W końcu obchodów poszczególne delegacje złożyły kwiaty przy pomniku.
    Na zakończenie dzieci z Przedszkola w Walkowicach złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą pana Stanisława Grencla, która znajduje się przy tutejszym Przedszkolu.Autor tekstu: Krzysztof Wagner
Zdjęcia: Ewa Miler


Archiwalne zdjęcia