Od dnia 1 grudnia przeprawa promowa na rzece Noteć w Walkowicach
w Walkowicach zostaje wyłączona na czas zimowy.

www.Walkowice.pl

Rozeznanie cenowe rynku

PROW
 
ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Ochotnicza Straż Pożarna w Walkowicach, zwany dalej „Zamawiający”, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację projektu pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach” w podziale na dwie odrębne części, zgodnie z załączonym przedmiarem robót (w podziale na części A i B) – załącznik nr 4 oraz opisem technicznym – załącznik nr 5, realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie numer 01603-6935-UM1512611/20.

                                                                                            Walkowice, dnia 24.03.2021 r.

 

Zapytanie-ofertowe-na-budowe-placu-rekreacji-w-Walkowicach

Archiwalne zdjęcia