Od dnia 1 grudnia przeprawa promowa na rzece Noteć w Walkowicach
w Walkowicach zostaje wyłączona na czas zimowy.

www.Walkowice.pl

Trwa realizacja projektu pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach”.

IMG 20210617 122537 8

 

logounijne

 

Trwa realizacja projektu pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach”.


Walkowice, dnia 17.05.2021 r.

Trwa realizacja projektu pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Przedsięwzięcie 1.2.3   Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – „Odnowa obszaru LGD” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zadanie realizuje firma Viabud Sp. z o. o. z siedzibą w Walkowicach.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę wiaty drewnianej, wyrównanie terenu, zakupie elementów małej architektury - kamienia pamiątkowego, lampy solarnej, lampek doświetlających, ławek parkowych i betonowego stołu do gry w szachy.
Projekt ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie przestrzeni do integracji społeczności oraz podniesienie walorów turystycznych obszaru LGD.
Termin zakończenia robót nastąpi w czerwcu 2021.
Kosz całkowity zadania: 115.771,90
Wkład własny niefinansowy: 12.000,00
Dofinansowanie: 103.771,90

Zarząd OSP Walkowice


Archiwalne zdjęcia