Od dnia 1 grudnia przeprawa promowa na rzece Noteć w Walkowicach
w Walkowicach zostaje wyłączona na czas zimowy.

www.Walkowice.pl

Zakończono zadanie pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach”

IMG 20210629 181140 9

 

 

logounijne
Zakończono zadanie pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach”

Walkowice, dnia 30.06.2021 r.

Zakończono zadanie pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach” zrealizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Przedsięwzięcie 1.2.3   Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – „Odnowa obszaru LGD” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach zadania wybudowano wiatę drewnianą, wyrównano i uporządkowano teren na projektowej działce, wyremontowano zjazdy do posesji, zakupiono elementy małej architektury - kamień pamiątkowy, lampę solarną, lampki doświetlające, ławki parkowe i betonowy stół do gry w szachy.
Projekt miał na celu podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie przestrzeni do integracji społeczności oraz podniesienie walorów turystycznych obszaru LGD. Efektem operacji jest podniesienie walorów turystycznych wsi oraz poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Walkowice.

Wykonawcą zadania była firma Viabud Sp. z o. o. z siedzibą w Walkowicach.

Kosz całkowity zadania: 115.771,90
Wkład własny niefinansowy: 12.000,00
Dofinansowanie: 103.771,90

Zarząd OSP Walkowice


Archiwalne zdjęcia