Od dnia 1 grudnia przeprawa promowa na rzece Noteć w Walkowicach
w Walkowicach zostaje wyłączona na czas zimowy.

www.Walkowice.pl

Aktualności

Walkowicki dzwon

DSC 0479      Dzwon spełniał kilka funkcji. Wskazywał czas, oznajmiał o ważnych wydarzeniach, przypominał o modlitwie, a także ostrzegał przed zagrożeniami. Stanisław Koźma, mieszkaniec Walkowic i uczestnik Powstania Wielkopolskiego, we wspomnieniach napisał: „niegdyś dzwonił na obiad- Anioł Pański, śmierć, pożar i wybuch pierwszej wojny światowej”. Ze  wspomnień Stanisława Koźmy dowiadujemy się również, że dzwon oznajmij rozpoczęcie Powstania Wielkopolskiego: „sylwester roku 1918, o godz. 24:00 zauważyłem, jak kowal Filip Martenka wyskoczył z mieszkania i popędził do dzwonnicy, bijąc w dzwon, śpiewając przy tym na cały głos: Jeszcze Polska nie zginęła…” Część ludności pochodzenia niemieckiego uznała ten znak za powitanie Nowego Roku.
      W czasie drugiej wojny światowej dzwon został zdjęty (prawdopodobnie wiosną 1940 r.) i ukryty przez mieszkańców Walkowic. Ponownie został umieszczony na dzwonnicy w roku 1946.
       Dla uczczenia 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego wykonano nowy dzwon będący kopią dziewiętnastowiecznego. Fundacji tej dokonali miejscowy przedsiębiorcy: Mieczysław Kozłowski – właściciel Firmy KOMAT i Jacek Gruszkiewicz – właściciel Formy VIABUD”*
        Nowy dzwon oraz jego zacny poprzednik  obecnie znajdują się w centralnej części naszej miejscowości.   Latem ubiegłego roku stary dzwon na pewien czas zniknął, aby służyć za wzór dla następcy. Podczas wyjątkowej uroczystości 100 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego  13.lutego 2019 r. w Walkowicach nowy dzwon- Dzwon Niepodległości został poświęcony. Jako pierwszy serce dzwonu w ruch wprawił ks. Proboszcz Froelich, następnie w dzwon uderzyli fundatorzy oraz synowie Powstańców Wielkopolskich- pan Andrzej Jany oraz pan Jerzy Wylegała. Stary dzwon umieszczony jest między dzwonnicą a pomnikiem tak , aby każdy mógł go podziwiać z bliska.
*notka umieszczona przy dziewiętnastowiecznym dzwonie znajdującym się w Walkowicach

    Obecnie Sołtys oraz Rada Sołecka planują rewitalizację placu, na którym znajdują się dzwony. Tak wyjątkowe eksponaty powinny mieć wokół siebie piękny, zagospodarowany teren. Interesującym pomysłem jest postawienie wiaty, dodatkowych lamp, ławek wokół. Pomysłów jest wiele, które w niedalekiej przyszłości mamy nadzieję zrealizować. Temat uważamy za otwarty, wszelkie sugestie dotyczące placu rekreacji prosimy zgłaszać prezesowi OSP Walkowice- Panu Grzegorzowi Woźnickiemu.

110 lat OSP Walkowice

23

     23. czerwca 2019 r. w Walkowicach miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Ochotnicza Straż Pożarna Walkowice świętowała 110 rocznicę powstania jednostki. Uroczystości rozpoczęto od mszy św. polowej na nowoutworzonym placu przy boisku sportowym. Mszę celebrował ks. proboszcz Paweł Froelich, natomiast naszą uroczystość uświetniła orkiestra dęta pod batutą kapelmistrza Tadeusza Kurzaca, która, nie po raz pierwszy, stanowiła oprawę podniosłych wydarzeń w naszej miejscowości. Po mszy św. Pani Róża Wesołek przywitała przybyłych gości. Obecnością zaszczycili nas Senator Mieczysław Augustyn, Poseł Maria Małgorzata Janyska, Starosta Feliks Łaszcz, Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Edward Wieczorek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Kajetan Karzkowiak,Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RPJerzy Pempera,Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP Tadeusz Stachowski,Komendant Zarządu Oddziału Miejsko –Gminnego ZOSP RPTadeusz Mendyk, Zastępca Komendanta PSP Czarnków st. kpt. Patryk Zieliński, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie mł. insp. Adam Filip, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia dr Maciej Strawa, reprezentujący Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych w Pile Sławomir Majewski, Radna Powiatu Izabela Bobińska, Radna Gminy Leokadia Jankowska oraz Zastępca Kierownika Referatu ds. Inwestycji Gminy Henryk Siemieniewski. Prezes naszej OSP Grzegorz Woźnicki podczas wystąpienia odniósł się do historii naszej jednostki, wspominał osoby, które pełniły zaszczytne funkcje przez 110 lat istnienia jednostki. Po wystąpieniu prezesa nastąpiło uroczyste przekazanie dotychczasowego sztandaru OSP Walkowice do zasobów archiwalnych oraz nadanie nowego sztandaru, który został ufundowany przez ofiarodawców oraz członków OSP Walkowice. Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń zasłużonym Strażakom. Był to moment wyjątkowy i niezwykle wzruszający. Następnie głos zabrali uczestnicy uroczystości, dziękując naszym strażakom za zaangażowanie, służbę i bezinteresowną pomoc, którą są gotowi nieść ratując życie, zdrowie i mienie poszkodowanych. Wójt Gminy Pan Bolesław Chwarścianek w szczególny sposób podziękował także Panu Erykowi Wylegała oraz jego dwóm synom- Krystianowi i Krzysztofowi, którzy wykazali się niezwykłą odwagą i bohaterstwem podczas tragedii, która miała miejsce w Jędrzejewie. Panowie Ci z narażeniem życia ratowali tonących. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości nastał czas na Zawody Sportowo- Pożarnicze, które przebiegły bez zakłóceń. Nasza młodzieżowa drużyna męska zdobyła I miejsca, co było niezwykle miłym akcentem dla mieszkańców Walkowic. Podczas gdy na boisku odbywały się zawody, na palcu występowały „Guleckie Szprychy” umilając czas osobom, które pozostały na placu, częstując się pyszną grochówką oraz ciastem przygotowanym przez gospodynie z Walkowic. Niezwykłą atrakcją dla mieszkańców Walkowic oraz przybyłych gości okazał się pokaz umiejętności psa z Komendy Policji w Trzciance. Opiekunem tego niezwykłego czworonoga jest przewodnik psa policjant Michał Woźnicki. Dużym zainteresowaniem cieszył się także pokaz gaszenia pożaru naszą walkowicką, 110- letnią sikawką ręczną. Pożar w postaci płonącego balotu wraz z naszym Prezesem Grzegorzem Woźnickim ugasił Jan Kolonista, który przed wielu laty pożary gasił właśnie przy pomocy sikawki ręcznej. Atrakcją dla przybyłych gości był także pokaz ratownictwa przeprowadzony przez Strażaków z PSP Czarnków używających specjalistycznego sprzętu do cięcia samochodu. Na sam koniec, ażeby tradycji stało się zadość już od 19:00 mieszkańcy mogli pobawić się na zabawie tanecznej, której tak dawno w Walkowicach nie było.

  Ta uroczystość była wielkim świętem, nie tylko dla strażaków, ale wszystkich mieszkańców naszej małej miejscowości. To duma i zaszczyt być częścią tej społeczności, która odnosi się z należytym szacunkiem do przeszłości, ale i z nadzieją patrzy w przyszłość, mimo tak skomplikowanych czasów, w których przyszło nam żyć.


-Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotnicznych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA zostali odznaczeni druhowie.

-Z zapisów w kronice OSP Walkowice.

 Muradyny dawniej i dziś...

     DSC 0545    Zdjęcia są niezwykłą pamiątką. Wydarzenia, twarze potrafią ulatywać nam z pamięci, jednak zdjęcia sprawiają, że uśmiechamy się sami do siebie..  Z sentymentem wracamy do dawnych lat patrząc na budynki, których już nie ma, na osoby, które odeszły... Dbajmy o albumy, bo to dzięki nim nasze wspomnienia są wciąż żywe.

Poniżej zdjęcia Muradynów sprzed ok. 25-30 lat z albumu Pani Eugenii Lasyk oraz zdjęcia z roku 2019.**********************************************************************************************


Archiwalne zdjęcia