Od dnia 1 grudnia przeprawa promowa na rzece Noteć w Walkowicach
w Walkowicach zostaje wyłączona na czas zimowy.

www.Walkowice.pl

Aktualności

110 lat OSP Walkowice

23

     23. czerwca 2019 r. w Walkowicach miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Ochotnicza Straż Pożarna Walkowice świętowała 110 rocznicę powstania jednostki. Uroczystości rozpoczęto od mszy św. polowej na nowoutworzonym placu przy boisku sportowym. Mszę celebrował ks. proboszcz Paweł Froelich, natomiast naszą uroczystość uświetniła orkiestra dęta pod batutą kapelmistrza Tadeusza Kurzaca, która, nie po raz pierwszy, stanowiła oprawę podniosłych wydarzeń w naszej miejscowości. Po mszy św. Pani Róża Wesołek przywitała przybyłych gości. Obecnością zaszczycili nas Senator Mieczysław Augustyn, Poseł Maria Małgorzata Janyska, Starosta Feliks Łaszcz, Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Edward Wieczorek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Kajetan Karzkowiak,Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RPJerzy Pempera,Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP Tadeusz Stachowski,Komendant Zarządu Oddziału Miejsko –Gminnego ZOSP RPTadeusz Mendyk, Zastępca Komendanta PSP Czarnków st. kpt. Patryk Zieliński, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie mł. insp. Adam Filip, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia dr Maciej Strawa, reprezentujący Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych w Pile Sławomir Majewski, Radna Powiatu Izabela Bobińska, Radna Gminy Leokadia Jankowska oraz Zastępca Kierownika Referatu ds. Inwestycji Gminy Henryk Siemieniewski. Prezes naszej OSP Grzegorz Woźnicki podczas wystąpienia odniósł się do historii naszej jednostki, wspominał osoby, które pełniły zaszczytne funkcje przez 110 lat istnienia jednostki. Po wystąpieniu prezesa nastąpiło uroczyste przekazanie dotychczasowego sztandaru OSP Walkowice do zasobów archiwalnych oraz nadanie nowego sztandaru, który został ufundowany przez ofiarodawców oraz członków OSP Walkowice. Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń zasłużonym Strażakom. Był to moment wyjątkowy i niezwykle wzruszający. Następnie głos zabrali uczestnicy uroczystości, dziękując naszym strażakom za zaangażowanie, służbę i bezinteresowną pomoc, którą są gotowi nieść ratując życie, zdrowie i mienie poszkodowanych. Wójt Gminy Pan Bolesław Chwarścianek w szczególny sposób podziękował także Panu Erykowi Wylegała oraz jego dwóm synom- Krystianowi i Krzysztofowi, którzy wykazali się niezwykłą odwagą i bohaterstwem podczas tragedii, która miała miejsce w Jędrzejewie. Panowie Ci z narażeniem życia ratowali tonących. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości nastał czas na Zawody Sportowo- Pożarnicze, które przebiegły bez zakłóceń. Nasza młodzieżowa drużyna męska zdobyła I miejsca, co było niezwykle miłym akcentem dla mieszkańców Walkowic. Podczas gdy na boisku odbywały się zawody, na palcu występowały „Guleckie Szprychy” umilając czas osobom, które pozostały na placu, częstując się pyszną grochówką oraz ciastem przygotowanym przez gospodynie z Walkowic. Niezwykłą atrakcją dla mieszkańców Walkowic oraz przybyłych gości okazał się pokaz umiejętności psa z Komendy Policji w Trzciance. Opiekunem tego niezwykłego czworonoga jest przewodnik psa policjant Michał Woźnicki. Dużym zainteresowaniem cieszył się także pokaz gaszenia pożaru naszą walkowicką, 110- letnią sikawką ręczną. Pożar w postaci płonącego balotu wraz z naszym Prezesem Grzegorzem Woźnickim ugasił Jan Kolonista, który przed wielu laty pożary gasił właśnie przy pomocy sikawki ręcznej. Atrakcją dla przybyłych gości był także pokaz ratownictwa przeprowadzony przez Strażaków z PSP Czarnków używających specjalistycznego sprzętu do cięcia samochodu. Na sam koniec, ażeby tradycji stało się zadość już od 19:00 mieszkańcy mogli pobawić się na zabawie tanecznej, której tak dawno w Walkowicach nie było.

  Ta uroczystość była wielkim świętem, nie tylko dla strażaków, ale wszystkich mieszkańców naszej małej miejscowości. To duma i zaszczyt być częścią tej społeczności, która odnosi się z należytym szacunkiem do przeszłości, ale i z nadzieją patrzy w przyszłość, mimo tak skomplikowanych czasów, w których przyszło nam żyć.


-Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotnicznych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA zostali odznaczeni druhowie.

-Z zapisów w kronice OSP Walkowice.

 Muradyny dawniej i dziś...

     DSC 0545    Zdjęcia są niezwykłą pamiątką. Wydarzenia, twarze potrafią ulatywać nam z pamięci, jednak zdjęcia sprawiają, że uśmiechamy się sami do siebie..  Z sentymentem wracamy do dawnych lat patrząc na budynki, których już nie ma, na osoby, które odeszły... Dbajmy o albumy, bo to dzięki nim nasze wspomnienia są wciąż żywe.

Poniżej zdjęcia Muradynów sprzed ok. 25-30 lat z albumu Pani Eugenii Lasyk oraz zdjęcia z roku 2019.**********************************************************************************************


Spotkanie promocyjne książki o Muradynach

      DSC 0490    28. marca 2019 r. w Walkowicach odbyło się wyjątkowe spotkanie. Mieszkańcy Walkowic uczestniczyli w spotkaniu promocyjnym książki „Muradyny, żandary, siwki- żywa tradycja w Wielkopolsce” Pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu: Pan Waldemar Kuligowski oraz Pani Marta Machowska podczas ubiegłorocznych Świąt Wielkanocnych towarzyszyli naszym Muradynom,  w efekcie czego  powstał pierwszy rozdział tej publikacji. Myślę, że mamy z czego być dumni.

 

Archiwalne zdjęcia