Od dnia 1 grudnia przeprawa promowa na rzece Noteć w Walkowicach
w Walkowicach zostaje wyłączona na czas zimowy.

www.Walkowice.pl

Aktualności

Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego

IMGP4211    
  Prace remontowe w walkowickiej kaplicy dobiegły końca. Trud oraz ciężka praca wielu ludzi stworzyły wspaniałą świątynię, w której znajduje sie przepiękny obraz, wieńczący całkowitą metamorfozę naszej kaplicy. Msza św. odpustowa, podczas której obecnością zaszczycił nas ks. Biskup Zdzisław Fortuniak odbyła się 17 września, dokładnie po 25 latach od wyświęcania. Nasza walkowicka świątynia od tego momentu gromadzi wiernych na mszach świętych każdej niedzieli, na co z utęsknieniem czekaliśmy. „Jeden sieje, drugi podlewa, trzeci zbiera plony..” te słowa usłyszeliśmy podczas mszy świętej odpustowej. Ufamy jednak, iż zarówno ks. proboszcz Paweł, jak i my, mieszkańcy Walkowic nadal będziemy stawiać sobie nowe cele i zadania, aby miejsce naszej modlitwy, było jeszcze piękniejsze.


foto: Maciej Gacek

Otwarcie boiska

DSC 0921
           25. czerwca 2017 r. uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu boiska. Jaka była geneza tej inwestycji? Nasza miejscowość wzięła udział w V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś", w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi na lata 2013-2020" ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. O możliwości udziału w konkursie dowiedzieliśmy się od Dominika Gałązki, który później został liderem Grupy Odnowy Wsi Walkowice. W konkursie tym rok wcześniej wzięło udział Romanowo Górne, niejako przecierając nam szlaki. Dziękujemy Natalii Just, Magdalenie Walkowiak oraz Weronice Gałązka za pomoc i wskazówki, które umożliwiły nam przebrnięcie przez pierwszy etap, jakim było uzupełnienie wniosku, stworzenie kosztorysu. Jednak jak się później okazało tak zwana „papierologia” nie była taka zła, w obliczu gromadzenia brakujących środków. Odwiedziliśmy wielu przedsiębiorców, firmy, ale udało się! Celem projektu była modernizacja placu, który dawniej nazywaliśmy tarasem. Dziś miejsce, na którym kiedyś odbywały się bardzo udane zabawy taneczne, jest nie do poznania. Całkowity termin realizacji przedsięwzięcia szacowany był na około 3 lata, prace rozpoczęliśmy w 2015 r. jednak udało się nam tę inwestycję zakończyć pod koniec ubiegłego roku.

W roku 2015 wspólnymi siłami udało się ułożyć kostkę brukową, zmienić oświetlenie, zamontować ławki oraz ogrodzenie – był to najtrudniejszy, najbardziej pracochłonny etap. Uczestnictwo w konkursie miało na celu integrację społeczności, poprzez jej bezpośrednie zaangażowanie w realizację projektu w sołectwie. Niewątpliwie takiego efektu końcowego nie byłoby, gdyby nie zaangażowanie i bardzo ciężka praca wielu mieszkańców Walkowic. Całość inwestycji w roku 2015 wyniosła 43 tys. zł -30 tyś. to kwota dofinansowania, 13 tys. pozyskaliśmy od sponsorów i szacujemy, że aż 30 tyś, to praca mieszkańców Walkowic!

W roku 2016 złożyliśmy wniosek, aplikując o brakującą kwotę, aby zamontować powierzchnię poliuretanową, tak jak planowaliśmy, jednak środków z konkursu nie udało się pozyskać. Gmina Czarnków jednak stanęła na wysokości zadania i zgromadziła brakujące pieniądze, aby tę inwestycję w roku 2016 sfinalizować. Bardzo dużą pomoc w tym zadaniu otrzymaliśmy od Pana Krzysztofa Justa, naszego radnego. W tym miejscu nie można zapomnieć o sponsorach, którzy także w kolejnym roku nie zawiedli.

W roku 2016 na placu została przygotowana nawierzchnia betonowa, na której później zamontowana została nawierzchnia poliuretanowa, która wieńczy naszą inwestycję. Nawierzchnia wyniosła 42 tys. Boisko jest już wykorzystywane przez dzieci i młodzież od jesieni. Wiosną  to miejsce odżyło na dobre i na pewno już tak zostanie!

Pragniemy serdecznie podziękować za pomoc i środki przekazane Panu Michałowi Dolacie, Państwu Wiśniewskim, Panu Tadeuszowi Maziarzowi, Panu Mieczysławowi Kozłowskiemu, Panu Ryszardowi Hedeszyńskiemu, firmie Kruszgeo, Nadleśnictwu Sarbia, Bankowi Spółdzielczemu w Czarnkowie,   oraz w szczególności Panu Jackowi Gruszkiewiczowi za bezinteresowną, znaczną pomoc finansową oraz rzeczową, która umożliwiła nam prężne działanie. Dziękujemy także mieszkańcom Walkowic: Panu Jarosławowi Jeleńkowskiemu i Andrzejowi Wagnerowi, którzy pracowali od samego początku bezpłatnie użyczając sprzęt i pojazdy.

Dziękujemy mieszkańcom za pracę oraz poświęcony czas, który wszyscy tak cenimy. Osoby, które przyczyniły się do powstania naszego boiska, to: Rajmund Wylegała, Maciej Roszak, Włodzimierz Wylegała, Michał Jeleńkowski, Grzegorz Woźnicki, Dominik Gałązka, Wiesław Zastawny, Radek Buchholz, Michał Górzny, Robert Englot, Marcin Górzny, Jacek Wagner, Łukasz Pawlak, Tomek Wagner, Damian Gałązka, Sławek Buchholz, Przemek Zbonik, Rafał Buchholz, Michał Turlej, Marek Florek, Maciej Nowak, Norbert Nowak, Mikołaj Florek, Patryk Grzegorek. Rafał Bukowski, Adam Łojko, Mariusz Miler, Adam Woźnicki, Tomek Zastawny, Radek Buchholz, Franek Lewna oraz młodzież: Gracjan Chmielnik, Patryk Kunysz, Rufin Roszak, Daniel Chmielnik, Kamil Wylegała, Hubert Michalski, oraz najmłodsi Igor Górzny, Marcin Michalski.                                      

Nasz festyn wsparli Pan Henryk Sommerfeld, Pani Małgorzata Górzna, Pan Zbigniew Rybarczyk reprezentujący firmę KAMBUD, Gospodarstwo Rolne Pana Andrzeja Matza oraz Pan Jacek Gruszkiewicz. Dziękujemy także za obecność naszym sponsorom oraz gościom i gwarantujemy, że otrzymane od Państwa upominki będą często wykorzystywane na naszym boisku!


Prace remontowe w Kaplicy w Walkowicach

zdjecie 26

    Zapiski z kroniki Kaplicy Cmentarnej w Walkowicach: „ Trudno dziś zliczyć wartość prac mieszkańców Walkowic wykonywanych dla swej wsi, czasem kosztem wielu trudów i osobistych wyrzeczeń.”

W roku 1987 rozpoczęto prace przy ogrodzeniu cmentarza i wówczas zrodziła się myśl budowy kaplicy przycmentarnej. W 1988 roku został wybrany Komitet budowy Kaplicy. Problem pojawił się jednak z miejscem na którym miała być postawiona kaplica. Właściciel ziemi na terenie zamkniętego cmentarza ewangelickiego zażądał wykupienia terenu za sumę na jaką mieszkańcy wioski nie mogli sobie pozwolić, ponieważ kilkakrotnie przewyższała zebraną sumę na ten cel. Wówczas państwo Krystyna i Antoni Rybakowie zaproponowali własny grunt przylegający do cmentarza. Propozycja została przyjęta i po załatwieniu formalności związanych z przejęciem gruntów na rzecz parafii przystąpiono do prac ziemnych. Na przełomie maja/ czerwca 1990 roku rozpoczęto budowę Kaplicy. Postawienie Kaplicy w stan surowy trwało 7 dni. Wiosną 1991 roku rozpoczęto prace wykończeniowe i wyposażeniowe, które zakończono w kwietniu 1992 roku. Bardzo ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Walkowic i sąsiednich wiosek było wyświęcenie kaplicy pw. Krzyża Świętego, które miało miejsce 27 września 1992 roku o godz 10:00 przez ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka. Wydarzenie to zostało zarejestrowane na kasecie video i dzisiejsze pokolenie może być świadkami wydarzeń z przed ćwierć wieku. Wyświecenie Kaplicy było uwieńczeniem trudów, zmagań ludzi, którzy poświęcili czas i pracowali w pocie czoła by Walkowice miały swoją Kaplicę, w której co tydzień będą gromadzić się na wspólnej mszy. Podziękowania należą się nie tylko mieszkańcom wioski ale także spoza , z różnych stron kraju i zagranicy którzy wspierali finansowo, o czym możemy dowiedzieć się czytając kronikę. Wspomina się w niej również tych, których nie było gdy budowano kaplicę a dziś wspomagają finansowo i materialnie.

W tym roku mija 25 lat od tego pamiętnego wydarzenia. Wrzesień będzie wielkim miesiącem dla nas. Będziemy obchodzić Jubileusz powstania Kaplicy. Z tego powodu m.in. obecny proboszcz kanonik ks. Jerzy Ranke postanowił odnowić i upiększyć kaplicę. Prace remontowe rozpoczęły się w połowie kwietnia tego roku. Codziennie jesteśmy świadkami zmian w wnętrzu kaplicy. Oprócz specjalistów, którym powierzono to zadanie mieszkańcy Walkowic i sąsiednich wiosek pomagają w pracach remontowych. Tak jak 25 lat temu tak i dzisiaj każdy może mieć swój udział przy odnowie Kaplicy. Oprócz ludzkiej pracy potrzeba modlitwy i wsparcia finansowego by Kaplica mogła stać się jeszcze piękniejszym miejscem modlitwy, spotkania z Bogiem i Naszą Matką Maryją.Archiwalne zdjęcia