Od dnia 23.04.2019 prom w Walkowicach
wznawia przeprawę na rzece Noteć.

www.Walkowice.pl