Przedszkole Walkowice

Rada Rodziców w Przedszkolu w Walkowicach

Oddział „Sówki”

Anna Florek

Kamila Buchholz

Magdalena Woźnicka

Izebala Gałązka

Aniela Sołtysiak