Od dnia 1 grudnia przeprawa promowa na rzece Noteć w Walkowicach
w Walkowicach zostaje wyłączona na czas zimowy.

www.Walkowice.pl

Odpust

IMG 20201004 0001

   13. września 2020 r. o godzinie 10:30 w Naszej walkowickiej Kaplicy odbył się Odpust z racji święta Podwyższenia Krzyża Świętego, którego wezwanie nosi Nasza Kaplica. Mszy świętej przewodniczył ks. dr Łukasz Kędzierski – notariusz Kurii Metropolitalnej w Poznaniu oraz ks. prob. Paweł Froelich. Ksiądz Łukasz Kędzierski ofiarował w 2019 r. jako dar dla Kaplicy w Walkowicach relikwię – kamień z Grobu Pana Jezusa. Kamień ten otrzymał od siostry Rafały Włodarczyk – elżbietanki, misjonarki, założycielki sierocińców w Jerozolimie i Betlejem, która zmarła w grudniu 2019 r. Tym
samym Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża św. w Walkowicach będzie miała stałą duchową łączność z Bazyliką Grobu Pańskiego. Ksiądz Kędzierski w homilii pokreślił, jak ważnym miejscem jest Grób Pański oraz przypomniał znaczenie zbawczej śmierci
Pana Jezusa. Prosił, aby w dowód wdzięczności wspominać w modlitwie siostrę Rafałę, dzięki której Nasza Kaplica posiada tak ważną relikwię – świadectwo Naszego zbawienia, z czego możemy być bardzo dumni!

Archiwalne zdjęcia