Get Adobe Flash player

Liturgia Dnia

rok wiary

Św. Michał Archanioł

   5 września 2023 w naszej kaplicy gościliśmy figurę  św. Michała Archanioła.  Św. Michał Archanioł przybył do nas w towarzystwie  ks. Jana Juszko z Mińska. Ksiądz Jan z wielką charyzmą przedstawił nam historię Michała Archanioła i jego objawień. Ze szczegółami opisał wszystkie znaczące elementy figury, czego słuchaliśmy z ogromnym zainteresowaniem."Mi-cha-el znaczy „Któż jak Bóg”. Z tymi słowami Archanioł Michał, rozpalony miłością Boga, rzucił się do walki z Lucyferem i zbuntowanymi aniołami. Jego świętość w chwili próby i walki były niezrównane. Współpracując z łaską Bożą, wysłużył sobie nie tylko szczęście wieczne, ale i nowe łaski i dary, przez które stał się najpiękniejszym, najpotężniejszym i najprzedniejszym pomiędzy wszystkimi aniołami"* Modlitwa do św. Michała Archanioła towarzyszy nam każdego dnia.  A teraz, po tak wyjątkowej wizycie, liczymy na wsparcie św. Michała Archanioła, Jego wstawiennictwo i  wypraszanie  łask potrzebnych do trwania przy Bogu i jego przykazaniach.

*Patron parafii: św. Michał Archanioł | Parafia św. Michała Archanioła na Mokotowie w Warszawie (parafiamichal.pl)


Poświęcenie Krzyża

    Dnia 4 maja 2023 r. o godzinie 16.30 na początku Naszej miejscowości poświęcono nowy Krzyż który został postawiony w podziękowaniu za przeżytą pandemię 2019 – 2022. Mimo, że prace związane z postawieniem go trwały od jesieni, dopiero teraz udało się je zakończyć, a efekt końcowy oddaje trud i prace włożone w to miejsce. Poświęcenia Krzyża dokonał biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej – Jan Glapiak w obecności Naszego proboszcza – ks. Pawła Froelicha, a także dziekana dekanatu czarnkowskiego – ks. Krzysztofa Makosza. Na koniec delegacja podziękowała biskupowi na poświęcenie Krzyża wskazując na okoliczności i fundatorów trzech poprzednich Krzyży – Teresę, Dominika i Andrzeja Janych.

 

Odpust

    W ubiegłym roku minęło 30 lat od wyświecenia naszej kaplicy. Podczas wyjątkowej  wrześniowej uroczystości mieszkańcom Walkowic  towarzyszył
ks. dr Mariusz Karbowski, dla którego msza święta sprawowana w naszej małej kapicy na pewno była odskocznią od codziennych obowiązków pełnionych w stolicy. Mamy nadzieję, że walkowicka świątynia  i możliwość wspólnej modlitwy stanowią miłe wspomnienia dla ks. Mariusza.
DSC 0136


Odpust w Walkowicach

      DSC 0976    14. września na Mszy świętej  podczas uroczystości odpustowych ponownie gościliśmy Biskupa Grzegorza Balcerka, który kończył wizytacje w naszej parafii. Ksiądz Biskup ponownie podkreślał rolę miłości w życiu każdego z nas. Mówił, jak ważną rolę w dzisiejszych trudnych czasach ona odgrywa. Odnosił się także do nawiedzenia Maryi w kopii Obrazu Jasnogórskiego  w naszej parafii, a także wyjątkowego momentu beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Róży Czackiej. Ksiądz Biskup polecił nam, abyśmy zaznajomili się ze słowami błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które są zaproszeniem do oddziaływania miłością w rodzinie, w domu, w pracy, wśród przyjaciół, wszędzie. Tak, aby zacząć przemieniać świat od siebie, od najbliższego otoczenia.

    Prymas mówił, że „Czas to miłość!(…) Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości”. Pozostaje nam tylko zacząć już dziś żyć tym programem.

    1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).
    2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
    3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
    4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
    5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
    6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
    7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
    8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
    9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
    10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Nawiedzenie Matki Bożej

     DSC 0761-001   Matka Boża w kopii Obrazu Jasnogórskiego powróciła do naszej parafii po 44 latach.27. sierpnia 2021 r. przybyła także do nas, mieszkańców Walkowic, aby umacniać nas w wierze, dodawać otuchy, pomagać nam w trudnościach, które pojawiają się na naszej drodze. Nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskiej poprzedziły Misje Święte poprowadzone przez o. Kazimierza Manieckiego- definitora Klasztoru na Jasnej Górze, który przygotowywał najważniejszy tron dla Matki Boskiej- nasze serca. Ufamy, iż  Maryja będzie nieustannie pomagać nam w trudach, a dany nam czas będzie nowym odkryciem Boga i Jego miłości. Niech to niezwykłe wydarzenie pozostanie w naszych sercach na długi czas.


Więcej artykułów…