Get Adobe Flash player

Liturgia Dnia

rok wiary

Program wizytacji

Program wizytacji kanonicznej w Parafii pw. św. Wojciecha w Kruszewie
4-5 października 2015, którą przeprowadzi ks. bp. Zdzisław Fortuniak

Niedziela

8.15  Msza Święta w Kruszewie

9.30  Msza Święta w Węglewie

11.00  Msza Święta w Kruszewie połączona ze sprawozdaniem ks. proboszcza o stanie parafii

13.00  Msza Święta w Walkowicach

15.30  Rozmowa z katechetkami

16.00  Spotkanie z Radą Duszpasterską i Radą Ekonomiczną na probostwie

17.00  Różaniec na cmentarzu w Kruszewie

18.00  Rozmowa z ks. wikariuszem

18.30  Rozmowa z ks. proboszczem

19.30  Kolacja z kapłanami z dekanatu

Poniedziałek

9.45  Wizyta w Zespole Szkół w Kruszewie

11.15  Wizyta u rodziców kapłana

12.00  Wizytacja kościoła i biura parafialnego

12.30  Obiad

14.00  Wizyta w Nadleśnictwie Sarbia

16.00  Modlitwa na Os. Polnym i odwiedziny chorych

18.00 Msza Święta z udzieleniem sakramentu bierzmowania

Zmartwychwstanie Pańskie

Pan zmartwychwstał i jest z nami: alleluja, alleluja
Głośmy razem z aniołami: alleluja, alleluja
Triumfuje Boży Syn: alleluja, alleluja
Nieba śpiew podejmij ziemio: alleluja, alleluja.
Zmartwychwstanie2

Boże Narodzenie

Pasterka w Kaplicy w Walkowicach odbędzie się o 22:30
święta rodzina

Środa  24.12.
22.30 – Walkowice – śp. Franciszka Filodę od współpracowników nadzoru wodnego z Ujścia.

Czwartek 25.12. NARODZENIE PAŃSKIE
9.30 – Walkowice – int. wolna

Piątek  26.12. św. Szczepana pierwszego męczennika
9.30 -Walkowice– śp. Leona Bukowskiego

Niedziela 28.12. Niedziela św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
9.30 -Walkowice– śp. Helenę i Władysława Nowickich oraz Jana Nowickiego i zm. z rodz.

 

Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez Krzyż twój święty, świat odkupiłeś- Święto Podwyższenia Krzyża

   W dniu dzisiejszym obchodziliśmy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Święto obchodzone zarówno w kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus.
  Uroczysta msza została odprawiona o 12:30. Sumie odpustowej przewodniczył proboszcz ks. Jerzy Ranke w koncelebrze wikariusza ks. Rafała Dąbrowicza oraz gościa o. Jesse Justa -Misjonarza Ludowego i Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Osiecznej. Ojciec Jesse wygłosił słowo Boże, ukazując nam znaczenie krzyża, którego pionowa belka jest znakiem łączącym ziemię z niebem, zaś pozioma symbolizuje ramiona Chrystusa, który otwiera się na każdego człowieka i pragnie przytulić do swojego ojcowskiego serca. Podczas kazania Ojciec zwrócił uwagę na szatana, który w dzisiejszych czasach walczy z Bogiem i niszczy człowieka na wszelki możliwy sposób. W podstępny sposób pragnie przyporządkować sobie ludzkość . Dlatego tylko w Krzyżu, w hańbiącym narzędziu Męki Chrystusa, powinniśmy odnajdywać znak zbawienia ludzkości oraz zwycięstwo nad szatanem. Śmierć wywyższyła bowiem Syna Człowieczego i obecnie udziela On nam z krzyża swojej mocy.
  Piękna liturgia, wspaniałe słowo boże, wystrój naszej kaplicy oraz uczestnictwo dużej ilości gości i parafian pozwoliły przeżyć duchowo w pełni święto Krzyża Świętego. Na mszy świętej nie zabrakło ministrantów, którzy służyli przy ołtarzu oraz małych dziewczynek, które tak licznie i ochoczo w procesyjnym orszaku sypały piękne kwiaty tworząc kolorowy dywan. Podczas mszy nie zabrakło sztandaru Matek Różańcowych oraz sztandaru OSP Walkowice.
  W końcowej części nabożeństwa ks. proboszcz podziękował Ojcu Jesse, dziewczynkom, młodzieży, strażakom i wszystkim wiernym, którzy przybyli na odpust.
  Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia obchodów odpustowych składamy serdeczne "Bóg zapłać".


foto: Maciej Gacek

Odpust Podwyższenia Krzyża Św.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo!
krzyż odpust

Zapraszamy serdecznie na sumę odpustową do Walkowic 14 września o godz. 12:30

Więcej artykułów…