Get Adobe Flash player

Liturgia Dnia

rok wiary

16.X.1978 Karol Wojtyła zostaje Papieżem

Dzisiaj przypada 34 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża.
16.10.1978


Oto pierwsze orędzie Jana Pawla II:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Najdrożsi Bracia i Siostry!

Jeszcze przeżywamy wielki smutek z powodu śmierci naszego ukochanego papieża Jana Pawla I, a oto Najdostojniejsi Kardynałowie już powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijanskiej.

Bałem się przyjąć ten wybór, jednak przyjąłem go w duchu posłuszeństwa dla Pana naszego Jezusa Chrystusa i w duchu całkowitego zaufania Jego Matce, Najświętszej Maryi Pannie.

Nie wiem, czy potrafię rozmawiać waszym... naszym językiem włoskim. Jeżeli się pomylę, to mnie poprawicie. Przedstawiam się wam wszystkim dzisiaj, by wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję, naszą ufność pokladaną w Matce Chrystusa i Kościoła z pomocą Pana Boga i z pomocą ludzi.


                                                                                           
   Wspomnienie o Ojcu Świętym, to także wspomnienie o osobie pełnej poczucia humoru, dystansu do własnych chorób i słabości oraz innych ludzi. Trwający 26 lat pontyfikat Jana Pawła II był jednym z najdłuższych w historii kościoła. W tym czasie, podczas 102 pielgrzymek zagranicznych Ojciec Święty przemierzył 1, 6 mln km, dotarł do 135 państw. Odwiedzając najbiedniejsze i najbogatsze kraje podkreślał, ze przyszłość świata zakorzeniona jest w poszanowaniu niezbywalnej godności osoby ludzkiej i poświeceniu dla niej. Przypominał o prawie do wolności i wiary. Zwracał uwagę na problemy ludzi chorych, uwielbiał dzieci, przyciągał młodzież. Wielokrotnie poruszał tematy bliskie robotnikom – mówił o wartości podejmowanego przez nich trudu i prawie do upominania się o godną pracę i płacę.
     Wszędzie gdzie był, modlił się o pokój na świecie.


Modlitwa do Błogosławionego Jana Pawla II

 

BOŻE W TRÓJCY
 PRZENAJŚWIĘTSZEJ,
 DZIĘKUJEMY CI ZA TO,
 ŻE DAŁEŚ KOŚCIOŁOWI PAPIEŻA
 JANA PAWŁA II I SPRAWIŁEŚ,
 ŻE ZAJAŚNIAŁA W NIM TWOJA
 OJCOWSKA DOBROĆ, CHWAŁA
 KRZYŻA CHRYSTUSA
 I BLASK DUCHA MIŁOŚCI.
 ON, ZAWIERZAJĄC CAŁKOWICIE
 TWOJEMU MIŁOSIERDZIU
 I MATCZYNEMU
 WSTAWIENNICTWU MARYI,
 STAŁ SIĘ ŻYWYM OBRAZEM
 JEZUSA DOBREGO PASTERZA,
 WSKAZUJĄC NAM ŚWIĘTOŚĆ –
 WYSOKĄ MIARĘ ŻYCIA
 CHRZEŚCIJAŃSKIEGO, JAKO
 DROGĘ DO OSIĄGNIĘCIA
 WIECZNEGO ZJEDNOCZENIA
 Z TOBĄ. UDZIEL NAM,
 ZA JEGO PRZYCZYNĄ, ZGODNIE
 Z TWOJĄ WOLĄ, TEJ ŁASKI,
 O KTÓRĄ PROSIMY, Z NADZIEJĄ,
 ŻE ZOSTANIE ON RYCHŁO
 WŁĄCZONY W POCZET TWOICH
 ŚWIĘTYCH.  AMEN.

Rok Wiary

     rok wiary 11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II rozpocznie się Rok Wiary. Mówi o tym ogłoszony w Watykanie przez Benedykta XVI List apostolski w formie motu proprio "Porta fidei". Ojciec Święty podkreśla, że II Sobór Watykański należy ukazywać "jako wielką łaskę, która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku". Wskazuje ponadto, że do najważniejszych owoców Soboru należy Katechizm Kościoła Katolickiego, stanowiący narzędzie wspierania w wierze.
   Papież zauważa, że w sytuacji przeżywanego w wielu krajach głębokiego kryzysu wiary konieczne jest ponowne odkrycie smaku karmienia się Słowem Bożym i Eucharystią. W obliczu aktualnych wyzwań Benedykt XVI postanowił ogłosić Rok Wiary, który rozpocznie się "11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku". Przypomina też, że tego dnia minie 20 lat od opublikowania przez bł. Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego i obradować będzie Synod Biskupów nad kwestią nowej ewangelizacji. "Będzie to dobra okazja do wprowadzenia całej wspólnoty kościelnej w czas szczególnej refleksji i ponownego odkrycia wiary" - stwierdza Ojciec Święty.

List Apostolski ogłaszający Rok Wiary.

Więcej…

Odmawiajcie różaniec

Październik miesiącem różańca świętego

różaniec w naszej Kaplicy od poniedziałku do piątku godz.1700
oraz w niedzielę przed mszą św.

różaniec

 


Jak się modlić Różańcem?

Uczyń znak Krzyża i odmów: 

"Wierzę w Boga Ojca...", 
"Ojcze nasz...", 
3 razy "Zdrowaś Maryjo...", 
"Chwała Ojcu...". 

Następnie odmawiaj tajemnice różańcowe w podanej kolejności - każda tajemnica zaczyna się "Ojcze nasz..." później 10 razy "Zdrować Maryjo...", na zakończenie poszczególnych tajemnic "Chwała Ojcu". Na zakończenie różańca odmów "Pod Twoją obronę..."

Tajemnice Różańcowe: rozaniec

Tajemnice Radosne(odmawia się w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie 

2. Nawiedzenie 
3. Narodzenie Pana Jezusa 
4. Ofiarowanie Pana Jezusa 
5. Znalezienie Pana Jezusa

Tajemnice Światła(odmawia się we czwartek)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

2. Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej 
3. Głoszenie nauk o Królestwie Bożym 
4. Przemienienie na górze Tabor 
5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne(odmawia się we wtorki i piątki)
1. Modlitwa w Ogrójcu 

2. Biczowanie Pana Jezusa 
3. Cierniem ukoronowanie 
4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa 
5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Tajemnice Chwalebne(odmawia się we środę i niedzielę)
1. Zmartwychwstanie 

2. Wniebowstąpienie 
3. Zesłanie Ducha Świętego 
4. Wniebowzięcie NMP 
5. Ukoronowanie NMP

Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego

„Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo….”
krzyż

     Krzyż jest narzędziem haniebnej i okrutnej śmierci Syna Bożego, znakiem rozpoznawczym chrześcijan, powszechnym gestem liturgicznym, a przede wszystkim symbolem odkupienia całej ludzkości i powszechnego pojednania z Bogiem.

     W niedzielę 16 września w Walkowicach odbyła się uroczystość odpustowa ku czci Podwyższenia Krzyża Św. Sumie odpustowej o godz. 12:30 przewodniczył ks. Jerzy Ranke. W celebrze uczestniczył także ks. wikariusz Szymon Kosmala. W homilii ksiądz proboszcz podkreślił znaczenie Krzyża Świętego w życiu każdego człowieka. Wspomniał o wierze naszych przodków, którzy ponad 70 lat temu wznieśli Krzyż na walkowickim cmentarzu. Ich głęboka wiara została przekazana kolejnym pokoleniom, którzy swoim zaangażowaniem w życie kościoła świadczą o Jezusie Chrystusie.
     Po mszy odbyła się procesja wokół kaplicy z Najświętszym sakramentem z udziałem dziewczynek sypiących kwiaty i wiernych oraz został odśpiewany hymn modlitewny Te Deum laudamus. Uwieńczeniem mszy odpustowej było poświęcenie nowego Krzyża Świętego na cmentarzu w Walkowicach, który zastąpił dotychczas stojący . Poświęcenia dokonał ks, proboszcz. Na zakończenie podziękował on wszystkim zaangażowanym w przygotowanie odpustu.


foto: Maciej Gacek


Powitanie ks. Szymona

powitanie (1) mg

    Dekretem Metropolity Poznańskiego, Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w dniu 25 sierpnia wikariuszem par. pw. św. Wojciecha w Kruszewie mianowany został ks. mgr Szymon Kosmala, który pochodzi z parafii pw. św. Kazimierza w Lesznie a przybył do nas z par. pw. Świętego Krzyża w Szamotułach. Jest to jego druga parafia po święceniach kapłańskich, które przyjął 27 maja 2010 r. w katedrze poznańskiej.
     W niedzielę 26 sierpnia powitaliśmy nowego wikariusza, który przejął obowiązki po ks. mgr lic. Adamie Pawłowskim. Na Mszy św. o godz 13:00 ks. Szymon udzielał sakramentu pokuty i pojednania oraz wygłosił do mieszkańców Walkowic słowo Boże. Życzymy mu wytrwałości i wielu owoców posługiwania w naszej wspólnocie parafialnej.
      Zanośmy w intencjach Księdza Szymona przed tron Boży swoje modlitwy, by wierny swemu powołaniu niósł Chrystusa dla ludzi, do których został posłany.


Więcej artykułów…